Nemokamos paslaugos

Vadovaujantis sutartimi, pasirašyta su Šiaulių teritorine ligonių kasa, UAB „Tavo sveikatos namai“, esančioje Sondeckio g. 16, Šiauliuose, prisirašiusiems draustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims teikiamos šios nemokamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

 • Šeimos gydytojo (visų amžiaus grupių pacientams);
 • Išduodami siuntimai teikti aukštesnio lygio sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines specialistų konsultacijas, stacionarinį gydymą), medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą. 
 • Išrašomi kompensuojami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės. 
 • Vykdoma fiziologinio nėštumo priežiūra (vadovaujantis LR SAM 2006-12-29 įsk. Nr. V-1135 “Dėl nėščiųjų sveikatos tikrinimų”).
 • Vaikų imunoprofilaktika.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir moksleivių sveikatos patikrinimas.
 • Neįgaliųjų sveikatos priežiūra (gydytojo ir slaugytojo vizitai į namus). 
 • Slaugos paslaugos namuose (slaugytojų paslaugos namuose). 
 • Medicininės procedūros (injekcijos į raumenis, į veną, lašinės infuzijos, EKG, antropometriniai matavimai, akispūdžio matavimai, kraujospūdžio matavimai, žaizdų perrišimai ir t.t.); 
 • Bendraklinikiniai laboratoriniai tyrimai.
 • Specialieji laboratorinai tyrimai atliekami esant indikacijoms.
 • Ankstyvosios diagnostikos prevencinės programos:

                - gimdos kaklelio  piktybinių navikų prevencinių priemonių programa 25-60 metų amžiaus moterims (kas 3 metus);

                - atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinė programa 50-69 metų amžiaus moterims (kas 2 metus);

            - asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa 40-55 metų amžiaus vyrams ir 50-65 metų amžiaus moterims (ne dažniau kaip 1 kartą per metus);

            - priešinės liaukos  vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 50-75 metų amžiaus vyrams. Jaunesniems, 45 metų sulaukusiems vyrams šis tyrimas atliekamas tuomet, kai jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu (kas 2 metai);

           - storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa asmenims nuo 50 iki 74 metų amžiaus (kas 2 metus);

               - vaikų  dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa (6-14 metų vaikams). 

 • Pirminės odontologinės priežiūros paslaugos vaikams iki 18 metų ir vyresniems, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą. 
 • Pacientams, vyresniems, nei 18 metų, pirminės odontologinės priežiūros paslaugos yra iš dalies mokamos.

 

Iš privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų pacientų papildomas mokestis gali būti imamas šiais  atvejais:

Kokiu atveju reikia mokėti?

Kokiame teisės akte tai numatyta?

– jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, jis sumoka jų faktinių ir bazinių kainų skirtumą

– Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalis

– jei pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, jis sumoka šių paslaugų ar procedūrų kainą

– Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 6 dalies 3 punktas

– jei pacientas, neturėdamas šeimos gydytojo siuntimo, pageidauja gauti gydytojo specialisto konsultaciją

– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 6 dalies 2 punktas

– jei pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, dirbantis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nesudariusioje sutarties su teritorine ligonių kasa

– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 6 dalies 4 punktas

– jei pacientas nenori registruotis į bendrąją eilę ir pageidauja gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka

– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 6 punktas

– jei teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą

– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“

Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba. 

NEMOKAMOS AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Vadovaujantis sutartimi, pasirašyta su Šiaulių teritorine ligonių kasa, UAB „Tavo sveikatos namai“ asmenims, turintiems gydytojo siuntimą ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, dalies gydytojų specialistų konsultacijų ir tyrimų bazinę paslaugų kainų dalį kompensuoja teritorinė ligonių kasa.

Informacija teikiama registratūros telefonais

Prisijungti