Paslaugų teikimas namuose

Šeimos gydytojo paslaugos pacientų namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” (Žin., 2006, Nr. 3-62).

Iškvietimai į paciento namus turi būti pagrįsti, motyvuoti, kai tikrai pacientai negali atvykti į gydymo įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pacientų ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei.
Iškvietimų į pacientų namus metu gydytojai pildo visą reikiamą dokumentaciją.

 

Būtinoji medicininė pagalba namuose teikiama pacientams tik ūmių susirgimų atvejais:

  • Nevaikštantiems pacientams;
  • Vaikams, turintiems sunkią negalią.
  • Suaugusiems, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba

 nustatė 0-25 procentų darbingumo lygį.

  • Pacientams, kurie ūmiai, 24 valandų laikotarpiu, dėl ligų ar traumų negali savarankiškai judėti.
  • Sergančius vaikus iki vienerių metų, jeigu vaiko kūno temperatūra yra aukštesnė nei 38,6 laipsnio ir yra dar vienas iš šių simptomų: daugkartinis vėmimas, naujai atsiradęs bėrimas, aukštų tonų riksmas, viduriavimas (daugiau kaip penkis kartus per parą).

DĖMESIO !

  • Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalbos tarnyba.
  • Vaikams (iki 18 metų amžiaus), nesant suaugusiam asmeniui namuose, medicininė apžiūra neteikiama.
  • Gydytojų iškvietimai į namus neregistruojami įvairių pažymų apie sveikatos būklę ir/ar TLK kompensuojamų receptų išrašymui.
  • Iškvietimo pirmenybė teikiama vaikams iki vienerių metų.
  • Abipusiu paciento ir gydytojo susitarimu gali būti atliktas mokamas iškvietimas, už kurį atsiskaitoma vadovaujantis įstaigoje galiojančia mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka.

Prisijungti